bagai mana cara menyembuhkan badan ketika pada pegege pas di batek pada nyaring